Valmistava teollisuus pitää teollisuuden pyörät pyörimässä

Valmistusyritykset luovat uutta

Useampi henkilö on kuullut sanan ”valmistusyritykset”, mutta mitä se terminä oikeastaan tarkoittaa? Valmistusyritysten tehtävänä on ostaa erilaisia raaka-aineita ja valmistaa niistä uusia, myytäviä tuotteita. Tuotteet valmistetaan yhä useammin toisten yritysten käyttöön ainakin silloin, kun kysymys on esimerkiksi metallialan yrityksestä. Valmistusyrityksissä henkilö- ja raaka-ainekustannukset nielevät suurimman osan niin sanotuista muuttuvista kustannuksista. Kiinteät kustannukset saattavat olla myös suuret, sillä valmistustuotanto käyttää runsaasti monia alalle tyypillisiä laitteita ja koneita.

Teollisuus edellyttää erilaisia tuotannontekijöitä, joita ovat muun muassa pääoma, kuten tuotannossa tarvittavat välineet eli tehdasrakennus ja koneet. Tuotantoon tarvitaan myös raaka-aineita eli jalostuskelpoisia luonnonvaroja, joita jalostetaan edelleen. Energiaa tarvitaan koneiden käyttövoimaksi työntekijöitä laitteiden käyttäjiksi sekä markkinat, johon tuotteita valmistetaan ja tarjotaan. Valmistava teollisuus tarvitsee siis monia erilaisia tuotannon tekijöitä, koneita ja ihmisiä. Logistiikka, eli kuljetus tarvitsee hyvät liikenneyhteydet fyysisten tuotannontekijöiden tarkkaan ketjuun. Raaka-aineet kuljetetaan sisään tehtaaseen, josta valmiit tuotteet jatkavat matkaansa asiakkaille.

Valmistava teollisuus on kokenut historiansa aikana monta hyvin haastavaa vuotta. Tuotanto on siirtynyt paikasta toiseen ja valmistava teollisuus on menettänyt aikojen saatossa runsaasti työpaikkoja. Harras toive on että Suomessa työntekijöiden määrä erilaisine työprojekteineen lisääntyisi tulevien vuosien aikana. Suomalaiset asiakkaat arvostavat suomalaista tuotantoa, joka näkyy selkeästi sekä teollisissa tuotteissa että elintarvikkeiden valmistuksessa.

Metallialalla on näkyvissä kovaa kysyntää

Metalliala on kautta aikojen ollut parhaita työllistäjiä niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Nykyään avoimia työpaikkoja on edelleen runsaasti, mutta alan töihin ei ole tarpeeksi työtä hakevia henkilöitä. Metallialalla tarvitaan uusia teknologioita hallitsevia huippuosaajia, joita löytyy tällä hetkellä aivan liian vähän. Metalliteollisuuden työntekijöiden tarvetta helpotetaan erilaisten koulutusten avulla. Metallialan koneistuksessa voi keskittyä muun muassa ohjelmointiin ja työ tehdään aina uusissa, tai nykyaikaistetuissa tuotantolaitoksissa. Metalliteollisuuden osaajien tärkein taito on vahva osaaminen tilanteessa kuin tilanteessa, eli parasta alan huippua. Asiakaskunnan tarvitsemat tuotteet, koneet, laitteet ja palvelut toimitetaan aina määräajassa.

Hassisen Veljekset Oy arvot

Yrityksen arvomaailma perustuu vanhaan viisauteen, että asiakas on aina kuningas, jonka luottamus yritystä ja tuotteita kohtaan on todella tärkeää. Luotettavuus, laatu, joustavuus ja asiakaslähtöisyys ohjaavat yrityksen päivittäistä toimintaa. Korkea laatu on tärkeä kulmakivi, johon niin yrityksen nykyiset kuin tulevat asiakkaat voivat aina luottaa.

HAVEL eli Hassisen Veljekset Oy

Hassinen Veljekset Oy juontaa juurensa todella pitkälle 50 vuoden päähän, jolloin yritys teki työtä metsäkoneurakoinnin parissa. Hassinen Veljekset Oy on perheyritys, joka tunnetaan myös nimellä HAVEL ja yrityksen kiinteä toimipaikka löytyy Pohjois-Karjalasta.

Yritys on vuodesta 1989 alkaen valmistanut erilaisia tuotteita sekä teollisuuteen että yksityisille kuluttajille. HAVEL valmistaa muun muassa Mechanics -tuoteperheen nimellä kulkevia lujaa kulutusta kestäviä työvälineitä pääosin metsäteollisuuden ja maatalouden käyttöön.

Tuotteita toimitetaan noin 20 maahan, josta suurin osa menee Keski-Eurooppaan. Jokainen yrityksen tuote valmistetaan Suomessa, Ilomantsin tehtaalla. Yrityksellä on vahva metsäkoneurakointitausta, joten yritys on aina panostanut erityisesti juuri tuotekehitykseen. Tutustu yrityksen tuotteisiin ja toimintaan osoitteessa http://hassinenveljekset.fi/

HAVEL-yhtiön perustajina ovat toimineet Hassisen veljekset Seppo ja Timo. Seppo on pikkupojasta asti ollut kiinnostunut kaikenlaisista koneista. Omasta metallipajasta Seppo haaveili jo 10-vuotiaana, sillä hän on aina ollut erittäin kiinnostunut koneista ja laitteista.