Liike-elämä prosesseineen on muuttunut internetin myötä

Maailma kehittyy ja muuttuu internetin ansiosta

Kansainvälinen liike-elämä on viime vuosina mennyt monta askelta eteenpäin internetin myötä. Globaalit toimitusketjut ja huomattava kansainvälinen kauppa valmistavat kappaleita ja osia, joihin tulee vain vähäinen kokoonpano ennen tavaroiden valmistumista. Suuret kansainvälistä kauppaa tekevät yritykset ovat panostaneet digitaalisuuteen jo vuosia, sillä niiden on pysyttävä oman alansa koko ajan kiihtyvässä kehityksessä tiiviisti mukana.

Useimmiten myös pienet ja keskisuuret yritykset pysyvät muutoksissa ja viimeisimmän tiedon tasolla helposti mukana, omaksumalla nopeasti mitä globaalissa liikemaailmassa parhaillaan tapahtuu. Todellinen uhka yrityksen kaupankäynnille saattaisi olla se, että ei huomattaisi nykyistä digitaalisen liike-elämän jatkuvaa kasvua niin kotimaassa kuin myös kansainvälisillä markkinoilla.

Pk-yritykset ja internet

Lapin alueella on nykyään Pk-yritysbarometrin mukaisesti seitsemällä kahdeksasta yrityksestä elintärkeät kotisivut verkossa. Sosiaalisen median avulla voidaan tiedottaa tärkeistä asioista silloin kun pitääkin ja myös osa asiakkaista tulee sitä kautta. Lapin pk-yritykset hyödyntävät pilvipalveluja nykyään enemmän kuin vielä vuosia sitten, sillä digitaaliset kanavat palveluineen ovat tulleet jäädäkseen. Kaikkialla Suomessa internetin tuoma selkeä hyöty liiketoimintaan on otettu iloiten vastaan. Erittäin tärkeitä uudet internetin tuomat ideat ja ratkaisut ovat maaseudun monille yrityksille.

Asiakkaat, eli kuluttajat ovat myös jatkuvasti verkossa, joten mikä sen tuloksellisempaa ja kätevämpää. Elintärkeän liiketoiminnan sujuessa mukavasti voi itse joskus ottaa rennommin. Rentoutuminen hetkeksi oman suosikki tv-ohjelman tai vaikkapa suosikkikasinopelien parissa auttaa jaksamaan ja menemään eteenpäin. Luotettava ja täysin suomen kielellä toimiva pelit igame -nettikasino on hyvä vaihtoehto sekä aloitteleville että aktiivisille kasinopelaajille.

Verkkokauppojen suosion kasvu jatkuu

Digitalisaatio automatisoi kaikenlaisia rutiineja, joita pyritään jatkuvasti hyödyntämään. Internet on tuonut uuden tavan toimia niin kotimaan kaupankäynnissä kuin myös kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Verkkoliiketoiminnan parissa työskentelevät ihmiset ovat ottaneet täyden vastuun kaikesta digitaalisen liiketoiminnan kehittymisestä. Kaikenlainen digitaalinen liiketoiminta tulee luonnollisesti avaamaan kaupankäynnille monia uusia mahdollisuuksia. Jokaisen yrityksen on lisäksi hyvä sisäistää, että jokainen verkkoliiketoimintaan liittyvä hanke vaatii aikaa ja suunnitelmallisuutta. Erityisesti kustannusnäkökulmasta katsottuna katseet on hyvä suunnata heti verkkokaupan alkutaipaleella oman liiketoiminnan kehittämiseen. Verkkokauppatoimintaan tai muuhun sellaiseen liiketoimintaan, joka tapahtuu myös verkossa on hyvä perehtyä aina etukäteen.

Perinteinen kivijalkakauppa varsinkin pienillä yrityksillä saattaa toisinaan hiipua, joten internet tulee tässä vaiheessa apuun. Toimialasta riippuen, internet tuo nopeaa kasvua eri aloille nyt ja tulevaisuudessa. Liiketoimintansa verkkoon siirtävän henkilön kannattaa miettiä etukäteen muun muassa seuraavia kysymyksiä: Minkälaisen kokemuksen haluan asiakkaille antaa ja minkälaisia työkaluja tulen tarvitsemaan päivittäiseen myynnin lisäämiseen? Yrittäjänä on hyvä tietää myös minkälaista tietoa tulee käytännössä tarvitsemaan, eli miten kaikki tilaukset ja toimitukset tullaan hoitamaan. Hyvä asiakaspalvelu, myymälät, varastot ja taloushallinto sekä niiden huomioiminen omassa liiketoiminnassa ovat tärkeitä asioita.

Data ja verkkoliiketoiminnan kehittyminen

Internet on mukava ja suhteellisen helppo tapa tehdä tuottavaa kehitystyötä.

Asiakasdataa voidaan analysoida säännöllisesti, jotta saadaan selville käytettävän verkkokanavan tehokkuus ja toimivuus sekä siihen liittyvät asiat. Erilaisia virheitä voi liiketoimintaa pyörittäessä sattua, se on kuitenkin vain inhimillistä. Erilaiset epäkohdat ja virheet on hyvä kuitenkin pitää aivan minimissä, jolloin optimoinnista tulee yrittäjälle se parhain hyöty.

Verkkokaupalle ja verkossa tapahtuvalle liiketoiminnalle kannattaa valita myös hyvin testattu ja oikeanlainen alusta. Verkkokaupan pitää skaalautua ja kasvun toteutua myös pitkän aikavälin kuluessa. Asiakaslähtöisyyden on toteuduttava näkyvästi digitaalisessa myynnissä, sillä sekä henkilö- että yritysasiakkaat ovat ne, jotka mahdollistavan yrityksen jatkuvuuden. Asiakastyytyväisyyskyselyitä- ja tutkimuksia on tarpeellista suorittaa säännöllisesti, jotta saadaan selville asiakkaiden mielipiteet ja tarpeet yrityksen tuotteista tai palveluista ja niitä on kehitettävä suotuisaan suuntaan.

Loppujen lopuksi, internet on tuonut ja tulee tuomaan digitaaliseen liiketoimintaan myös tulevina vuosina paljon kasvua. Verkossa tapahtuvaa kaupankäyntiä on kuitenkin aina muistettava operoida ja kehittää jatkuvana prosessina, jonka avulla kaikki liiketoiminnan kannalta oleellisimmat kehityskohteet voidaan priorisoida.